Nieużytki przy ul. Wyzwolenia, miedzy ul. Kasztanową a falowcem

Nieużytki przy ul. Wyzwolenia, miedzy ul. Kasztanową a falowcem. Działki 060.26+060.27 Obecnie miejsce to jest częściowo zajęte przez garaże blaszaki (bez umów, w kiepskim stanie), a częściowo zupełnie niewykorzystanie i niezadbane (dzika zieleń, nieutwardzone dojazdy do garaży, wydeptane ścieżki, śmieci miedzy garażami) . Teren ten jest bezpośrednio przy głównej ulicy osiedla, wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika. Niestety, od ponad 30 lat, poza kolejnymi garażami (około 150!), nic się na tym terenie nie zmienia i nie ma szans na zmiany ponieważ działki, które ten teren obejmuje mają preferowaną funkcję \”miejsca kultu religijnego\” !?! Z tego tez powodu, teren ten nie nadaje się pod projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie ma szans na chodnik (do falowca), oświetlenie czy utwardzenie dojazdu do garaży. Nie ma żadnego planu, czy będą tam garaże (dlatego nikt o nie specjalnie nie dba), czy może powstanie jakiś parking, czy może jakiś park, którego nie ma w okolicy?

Wyzwolenia/Oliwska – Zaniedbane działki po wyburzeniach

Zaniedbane działki po wyburzeniach Sąsiadujące działki po wyburzeniach: Oliwska 35A (skrzyżowanie Wyzwolenia\\Oliwska), Wyzwolenia 3 (przystanek autobusowy ZSM) wymagają zagospodarowania. W przypadku Oliwska 35A jest to rezerwa na skrzyżowanie w ramach Nowej Wyzwolenia, ale zanim ona powstanie, teren mógłby zostać jakoś tymczasowo zagospodarowany a nie straszyć na wjeździe do Nowego Portu (po koszeniu jest lepiej, ale betonowy sypiący się płot to niezbyt ciekawy \”witacz\”). Okolice przystanku autobusowego ZSM (w kierunku Portu), powinny zostać zagospodarowane pod mini park. Obecnie są tam tylko krzaki, miejsce zaniedbane i niedostępne. Jest też miejsce na wykonanie zatoczki autobusowej (co poprawiłoby przejezdność i bezpieczeństwo), jak również przeniesienie latarni, które stoją na środku niezbyt szerokiego chodnika.

Wyzwolenia – Przerwana ścieżka rowerowa

Przerwana ścieżka rowerowa W okolicach przystanku autobusowego, przy falowcu, przerwana jest ścieżka rowerowa. Zgodnie z przepisami należałoby przejeżdżać tuz przed wiatą przystankową, bo jest tam wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy. Część rowerzystów pokonuje ten odcinek przejeżdżając przez zatoczkę autobusową (co nie jest zbyt bezpieczne) . Należałoby wykonać ścieżkę za wiatą przystankową (tak jak na następnym przystanku). Piesi na ścieżce rowerowej W okolicach przejścia dla pieszych ze światłami, piesi na zmianę świateł czekają na ścieżce rowerowej, bo nie bardzo mają gdzie czekać. Należałoby rozwiązać ten problem wraz z budową ścieżki przy przystanku.

Parkingi na Wyzwolenia

Brak miejsc parkingowych, ul. Wyzwolenia. W okolicach falowca jak i wszystkich bloków przy ul. Wyzwolenia brakuje miejsc parkingowych, w dużej mierze brakuje ich przez słabą organizację. Przy falowcu, gdzie samochody parkują na każdym kawałku chodnika/zieleńca, jednocześnie zupełnie puste są \”place\” między garażami. Podobnie jest z drugiej strony ul Wyzwolenia. Gdzie dałoby się wyznaczyć dużo miejsc parkingowych często prostopadłych do dróg dojazdowych, niestety nikt tu od lat nie pomyślał, żeby wyznaczyć te miejsca na nowo.

Nowa Wyzwolenia

Obecnie duży ruch transferowy ciężarówek do/z Portu odbywa się przez środek osiedla, po ulicy, która się do tego nie nadaje. Potrzebna jest budowa ulicy Nowej Wyzwolenia – obwodnicy Nowego Portu. Projekt jest brakującą częścią wcześniejszych inwestycji: remontu Marynarki Polskiej oraz przebudowy wjazdu do Portu na ul Oliwskiej – oba zadania realizowane były z funduszy UE na poprawę dostępu do Portu, jednak obie te inwestycje łączy nadal osiedlowa ulica…

Rewitalizacja Nowego Portu

Wieloaspektowa rewitalizacja dzielnicy.

Rewitalizacja Nowego Portu, jest to piękna dzielnica, z wielkim potencjałem, jeszcze nie zniszczona przez deweloperkę z historyczną urbanistyką. Potrzebuje dobrego planu rozwoju, najlepiej połączonego z master planem całego miasta, który miasto wytyczy kierunek rewitalizacji.